Meny Lukk

Vedtekter for Munkerudsletta borettslag

Munkerudsletta borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom(borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette.

Vegg i Mellom; infoskriv fra styret

Når styret har behov for å informere beboerne om saker går det ut et infoskriv som heter Vegg i Mellom. Dette distribueres i postkassene. I tillegg vil all informasjon og kunngjøringer publiseres på her på nettsiden vår.