Meny Lukk

Vegg i Mellom; infoskriv fra styret

Når styret har behov for å informere beboerne om saker går det ut et infoskriv som heter Vegg i Mellom. Dette distribueres i postkassene. I tillegg vil all informasjon og kunngjøringer publiseres på her på nettsiden vår.

Husordensregler for Munkerudsletta borettslag

Disse ordensreglene har til formål å sikre beboerne gode boligforhold og trygge godt naboskap og hygge under ordnede forhold. Det er lagt vekt på størst mulig individuell utfoldelse samtidig som fellesskapet innen borettslaget som helhet bevares. Ordensreglene…

Garasjen må ikke brukes til lek

Styret kontrollerer klemsikringen flere ganger i året, men feil kan allikevel oppstå. Vi ber derfor alle foreldre om å ta en runde med sine små slik at denne farlige «leken» opphører før en alvorlig skade skjer.