Meny Lukk

Eiendomsskatt for 2018

Borettslaget skal i år betale 285 550 kroner i eiendomsskatt. Skatteseddelen viser hva den enkelte andelseier skal betale i eiendomsskatt i 2018. OBOS vil dele…

Ordinær generalforsamling 2018

Munkerudsletta borettslag vil avholde ordinær generalforsamling torsdag 26.april 2018. Det vises til borettslagslovens § 7-4: Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart…

Informasjon om eiendomsskatt i Oslo

I 2016 er det besluttet å innføre eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom i Oslo. Det settes et bunnfradrag på 4 millioner kroner for boliger og fritidsboliger. Skattesatsen i 2016 er på 2 promille.

Historien bak utformingen av husene

De to arkitekter som har tegnet husene vi bor i er Torbjørn Rodahl og Paul Cappelen. De drev en tegnestue sammen i fler årtier som het «Rodahl og Cappelen» og de tegnet fler rekkehusbebyggelser i slutten av…