Meny Lukk

Velkommen til Munkerudsletta

I Munkerudsletta bor vi alle i hus med flate tak og kubisk form. Borettslaget fra 1975 er bygget i en spennende og særpreget funkisstil. Vi har bilfrie gangveier, fem lekeplasser, store grønne uteområder, fotballbane og skogen som nabo.…

Protokoll fra generalforsamling 2018

26. april 2018 ble det avhold generalforsamling i Munkerudsletta borettslag. Til sammen var 51 stemmeberettigede tilstede på Nordstrandhuset. Her kan du lese protokollen fra generalforsamlingen 2018 (pdf) Innkalling til generalforsamling med årsberetning og regnskap (pdf) Ved valgene…

Slik klager du på eiendomsskatten

Du har anledning til å klage på eiendomsskatt både beregningsgrunnlaget og andre forhold. Det er to klageinstanser for eiendomsskatt, kommunen og skatteetaten. Hvilken instans man skal klage til og hvem som kan sende inn klagen, avhenger av…

Eiendomsskatt for 2018

Borettslaget skal i år betale 285 550 kroner i eiendomsskatt. Skatteseddelen viser hva den enkelte andelseier skal betale i eiendomsskatt i 2018. OBOS vil dele årsbeløpet med fire og kreve inn den enkeltes andel via husleieinnkrevingen. Her…

Ordinær generalforsamling 2018

Munkerudsletta borettslag vil avholde ordinær generalforsamling torsdag 26.april 2018. Det vises til borettslagslovens § 7-4: Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle andelseigarane med kjend adresse om dato…

Informasjon om eiendomsskatt i Oslo

I 2016 er det besluttet å innføre eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom i Oslo. Det settes et bunnfradrag på 4 millioner kroner for boliger og fritidsboliger. Skattesatsen i 2016 er på 2 promille.

Historien bak utformingen av husene

De to arkitekter som har tegnet husene vi bor i er Torbjørn Rodahl og Paul Cappelen. De drev en tegnestue sammen i fler årtier som het «Rodahl og Cappelen» og de tegnet fler rekkehusbebyggelser i slutten av…