Meny Lukk

Eiendomsskatt for 2018

Borettslaget skal i år betale 285 550 kroner i eiendomsskatt. Skatteseddelen viser hva den enkelte andelseier skal betale i eiendomsskatt i 2018. OBOS vil dele årsbeløpet med fire og kreve inn den enkeltes andel via husleieinnkrevingen. Her…

Ordinær generalforsamling 2018

Munkerudsletta borettslag vil avholde ordinær generalforsamling torsdag 26.april 2018. Det vises til borettslagslovens § 7-4: Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle andelseigarane med kjend adresse om dato…

Informasjon om eiendomsskatt i Oslo

I 2016 er det besluttet å innføre eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom i Oslo. Det settes et bunnfradrag på 4 millioner kroner for boliger og fritidsboliger. Skattesatsen i 2016 er på 2 promille.

Historien bak utformingen av husene

De to arkitekter som har tegnet husene vi bor i er Torbjørn Rodahl og Paul Cappelen. De drev en tegnestue sammen i fler årtier som het «Rodahl og Cappelen» og de tegnet fler rekkehusbebyggelser i slutten av…