Meny Lukk

Nå kommer nye wifi-rutere og tv-dekodere

Styret har avtalt med Telenor å oppgradere alle tv-dekodere og wifi-rutere i borettslaget. Bytte av utstyr begynner fredag 1. mars. Alle får melding i postkassa om når oppgraderingen vil skje. Arbeidet med å bytte utstyret vil foregå…

Ladeanlegg for elbiler er vedtatt

Ekstraordinær generalforsamling i Munkerudsletta borettslag vedtok 13. februar 2019 å gi styret fullmakt til å inngå avtale om etablering av ladeanlegg for elbiler.  Styret innkalte til ekstraordinær generalforsamlingen fordi det haster med å få et forbedret ladeanlegg…

Snørydding på garasjetaket 12. februar

Garasjetaket skal ryddes for snø tirsdag 12. februar klokken 12.00. Alle biler må fjernes fra taket i den tiden snøryddingen tar. Arbeidet tar et par timer. Når arbeidet er ferdig kan man igjen parkere på taket.

Ordinær generalforsamling 2019

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering…

Oppgradering av strømforsyningen i garasjen

Flere ganger sist vår opplevde vi overbelastning på hovedsikringen inn til garasjen med tilhørende strømstans. Vi søkte derfor Hafslund om mer strøm til garasjen og fikk ja på vår søknad. Vi bytter hovedsikring for å kunne ta…

Endringer i reguleringsplanen

Den kommunale saksbehandlingen tar tid og vi har foreløpig ikke noen dato for når vi kan avholde et beboermøte i sakens anledning. Det er mulig å følge saksgangen på plan – og bygningsetatens hjemmesider under menyen saksinnsyn.…

Nye utelys

Vi har i august i år byttet armatur i lampene langs veiene i borettslaget. Nå er det LED-innsatser i alle veilys. Endringen har gitt bedre veilys.  

Husleieregulering

Husleien blir regulert fra 1.11 med 3 %. Husleietillegget for tilbygg øker fra kr. 3,- til kr. 5,- pr. kvm. fra samme dato. Elbiler må fra samme dato betale kr. 150,- pr måned for lading i garasjen.…