Meny Lukk

Snørydding på garasjetaket 12. februar

Garasjetaket skal ryddes for snø tirsdag 12. februar klokken 12.00. Alle biler må fjernes fra taket i den tiden snøryddingen tar. Arbeidet tar et par timer. Når arbeidet er ferdig kan man igjen parkere på taket.

Ordinær generalforsamling 2019

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering…

Oppgradering av strømforsyningen i garasjen

Flere ganger sist vår opplevde vi overbelastning på hovedsikringen inn til garasjen med tilhørende strømstans. Vi søkte derfor Hafslund om mer strøm til garasjen og fikk ja på vår søknad. Vi bytter hovedsikring for å kunne ta…

Endringer i reguleringsplanen

Den kommunale saksbehandlingen tar tid og vi har foreløpig ikke noen dato for når vi kan avholde et beboermøte i sakens anledning. Det er mulig å følge saksgangen på plan – og bygningsetatens hjemmesider under menyen saksinnsyn.…

Nye utelys

Vi har i august i år byttet armatur i lampene langs veiene i borettslaget. Nå er det LED-innsatser i alle veilys. Endringen har gitt bedre veilys.  

Husleieregulering

Husleien blir regulert fra 1.11 med 3 %. Husleietillegget for tilbygg øker fra kr. 3,- til kr. 5,- pr. kvm. fra samme dato. Elbiler må fra samme dato betale kr. 150,- pr måned for lading i garasjen.…

Bytte av vinduer

Vi varslet i innkallingen til generalforsamlingen og i forbindelse med budsjettet for 2018 at vi skulle gjennomføre bytte av noen ødelagte vinduer i år. Høsten 2017 foretok VD montasje en sjekk av vinduer i borettslaget. Primært hadde…

Parkering og bilkjøring på feltet

Alle ønsker seg et bilfritt boområde. Det er en av de største kvalitetene med bomiljøet vårt. Vi forventer at barna våre skal bevege seg trygt rundt på feltet. Husordensreglene regulerer kjøring og parkering i gangveiene. Det er…