Meny Lukk

Eiendomsskatt 2020

Eiendomsskattseddelen er mottatt og OBOS vil kreve inn eiendomsskatten i 4 terminer, 2 før sommerferien og 2 etter.

Sjekk hva du skal betale i løpet av 2020.

Om du vil klage på boligverdien på din andel må du klage til skatteetaten. Klagefristen er 6 uker etter 28. februar det vil si langfredag 10 april. Mer informasjon finner du i innledningen av skatteseddelen.

Boligverdien har økt mye fra i fjor til i år, men det er brukt en annen formell for beregningen av skatten i år enn tidligere. Eiendomsskattegrunnlaget er i år 70 (80) % av boligverdi, bunnfradraget er 4 mill. i år mot 4,6 mill. i fjor, mens skattesatsen er uendret på 3 promille av verdi etter fratrukket bunnfradrag.

Verdien på andelene varier meget, fra kr. 48 253 til kr. 74 668 pr. kvm.

En andelseier klaget i fjor på verdifastsettelsen av egen andel. Vedkommende nådde fram med kravet og fikk med det redusert skatten betydelig.

Eiendomsskatteseddel_181_882_2020

Oslo 25.3. 2020.

Gunnar Aanonsen

Styreleder

%d