Meny Lukk

Generalforsamling blir 27. april 2020

Det vises til borettslagsloven § 7 og Munkerudsletta borettslag innkaller til ordinær generalforsamling 27. april klokken 19.00 på Nordstrandhuset. (Ikke 7. mai).

Saker som skal behandles på generalforsamling må være innsendt innen 31. januar 2020 til munkerudsletta@styrerommet.net, eller leves i postkassen til styreleder:

Gunnar Annonsen, Brattvollveien 99, 1164 Oslo

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

  • Gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen.
  • Formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon og saksliste.

 

,

 

 

%d