Meny Lukk

Torsdag 11. april går fristen ut for å klage på eiendomsskatt

Har du ønske om å klage på beregning av eiendomsskatten, begynner fristen å nærme seg. Husk at eiendomsskatten betales til forfall selv om du sender en endringsmelding til Skatteetaten eller sender en klage til kommunen.

Munkerudsletta-10-7

Endre boligverdien fra Skatteetaten.

Kommunen har mottatt boligverdi fra Skatteetaten for denne eiendommen, og har brukt boligverdien for å beregne eiendomsskatten. Hvis du mener at boligverdien er feil, må du endre grunnlaget hos Skatteetaten, og ikke klage til kommunen. Mer om hvordan du endrer boligverdien hos Skatteetaten: www.skatteetaten.no/eiendomsskatt

Hvis Skatteetaten endrer boligverdien din, får Eiendomsskattekontoret beskjed. Du trenger derfor ikke å informere Eiendomsskattekontoret om dette.

Hvor mye skal du betale?

Her finner du hva du skal betale i eiendomsskatt. Her finner du også gårds og bruksnummer til bruk ved en eventuell klage.

Eiendomsskatteseddel_for Munkerudsletta borettslag

Boligverdi fra 2017.

Kommunen har brukt boligverdien fra Skatteetaten for 2017 for å beregne eiendomsskatten for 2019. Eiendomsskattegrunnlaget er 80 prosent av boligverdien.
Boligverdien er Skatteetatens estimerte markedsverdi, beregnet ut fra boligens areal (P-rom), byggeår, boligtype, beliggenhet og opplysninger om omsatte boliger i kommunen.

I skattemeldingen for 2017, under forklaringen til post 4.3.2 Boligopplysninger, står grunnlaget og boligverdien. Når flere eier en andel sammen, må boligverdiene fra skattemeldingene til alle eierne summeres. Hver boenhet får et bunnfradrag på inntil 4,6 millioner kroner.

Klage på andre feil ved  eiendomsskatt.

Mener du det er andre feil ved utskrevet eiendomsskatt enn boligverdien, må du klage til kommunen. Eiendomsskattekontoret forbereder saken for klageinstansen; Sakkyndig klagenemnd for eiendomsskatt i Oslo kommune. Forvaltningslovens regler om klage og omgjøring gjelder i eiendomsskattesaker.

Hvis du ønsker å klage, må du gjøre det skriftlig, enten via digital løsning eller på papir. Du må skrive hva du klager på, og hvilken endring du ønsker. Sender du klagen som brev til Eiendomsskattekontoret, må du oppgi gårds-/bruks-/feste-/seksjonsnummer (se side 1) og din kontaktinformasjon. Klagefristen er 11. april 2019.

Du finner digital løsning for å klage og mer informasjon på www.oslo.kommune.no/eiendomsskatt/klage

 

%d bloggere liker dette: