Meny Lukk

Ladeanlegg for elbiler er vedtatt

Ekstraordinær generalforsamling i Munkerudsletta borettslag vedtok 13. februar 2019 å gi styret fullmakt til å inngå avtale om etablering av ladeanlegg for elbiler. 

Styret innkalte til ekstraordinær generalforsamlingen fordi det haster med å få et forbedret ladeanlegg for elbiler. Det elektriske anlegget i garasjen ble i 2011 satt opp på nytt. Det ble montert ny hovedtavle, nytt ledningsnett, nye kontakter og nytt lys.

Denne oppgraderingen tok ikke høyde for utviklingen av antall elbiler. Etter hvert som antall elbiler øker, har styret måtte opprette nye kurser for å kunne tilby lading til alle elbilene. Dette har vært en dyr løsning. Regelverket rundt lading av elbiler har endret seg, slik at det ikke er lengre anbefalt å benytte vanlig stikkontakt til lading på vårt anlegg.

Betalingsløsningen som er valgt med et eget husleietillegg har heller ikke fungert optimalt. Noen har åpenbart betalt mer enn de skal for ladingen, mens andre har betalt for lite. Vi søkte i 2018 om mer strøm, og fikk mer strøm av Hafslund. Vi har oppgradert hovedsikringen slik at vi nå får inn 315 ampere. Dette skal være tilstrekkelig til å lade 125 biler.

Flere selskaper invitert til anbudsprosess.

Styret har mottatt tilbud på ladeløsning fra flere leverandører, hvor brukerne betaler for strømmen de bruker. Oslo kommune gir tilskudd til ladeinfrastruktur, med 20 % av installasjonskostnaden.

Alle leverandører av ladebokser tilbyr omtrent like ordninger. Vi må ha ny infrastruktur for strøm i garasjen. Alle leverandører har en ladeboks som enten kobles på en bakplate eller monteres rett på veggen, og den enkelte betaler for sitt strømforbruk pluss et administrasjonspåslag for service og vedlikehold av ladestasjonen.

Styret har hentet inn priser fra fem leverandører. Kostnadene til investeringer i infrastruktur varierer stort, men over et fem og 10-årsperspektiv havner Ekeberg Elektro og Grønn kontakt tilnærmet likt ut som de rimeligste. Styret ønsker derfor å gå videre med Ekeberg Elektro og Grønn Kontakt. Løsningene innebærer at Munkerudsletta borettslag investerer i infrastruktur og etablerer serviceavtaler. Andelseiere dekker selv kostnader til ladeboks. Prisen på ladeboks varierer fra 16.300 kroner til 21.146 kroner.

Vedtaket fra ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling i Munkerudsletta borettslag gir styret fullmakt til å inngå avtale om ladeanlegg for elbiler, hvor andelseiere dekker kostnader til ladeboks.

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Munkerudsletta borettslag 13. februar 2019

%d bloggere liker dette: