Meny Lukk

Slik klager du på eiendomsskatten

Du har anledning til å klage på eiendomsskatt både beregningsgrunnlaget og andre forhold. Det er to klageinstanser for eiendomsskatt, kommunen og skatteetaten. Hvilken instans man skal klage til og hvem som kan sende inn klagen, avhenger av hva klagen gjelder.

Frist for å sende inn klage.

Fristen for å klage er seks uker fra det seneste tidspunktet av den dagen det kunngjøres at eiendomsskattelisten er lagt ut eller den dagen eiendomsskatteseddelen ble sendt.

Kontakt styret ved klage.

Klage på utskrevet eiendomsskatt eller klage på vedtatt eiendomsskattetakst må sendes av eier av eiendommen, altså styret i borettslaget. OBOS har utarbeidet forslag til klagebrev som styret kan videreformidle:

  • Klage på boligverdi som skal sendes skatteetaten
  • Klage på utskrevet eiendomsskatt til kommunen

Dersom styret skal videreformidle klagen til klageinstansen på vegne av andels-/aksjeeierne er det viktig at du tar hensyn til at styret rekker å behandle klagen innenfor 6 ukers fristen.

Klage til kommunen.

Hvis man mener at eiendomsskatten som er skrevet ut på eiendommen er feil, og feilen ikke gjelder boligverdien kommunen har fått oppgitt fra skatteetaten kan styret i boligselskapet klage til kommunen.

Eksempelvis kan dette gjelde:

  • bruk av differensierte skattesatser
  • tilordning av bunnfradrag
  • fritak for nybygde boliger
  • feil ved kommunes taksering av eiendommen

Klagen sendes fra styret til Eiendomsskattekontoret enten elektronisk på:

www.oslo.kommune.no/eiendomsskatt/klage

eller pr post til Eiendomsskattekontoret, Pb. 2 St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Klage til skatteetaten.

Hvis andels-/aksjeeier mener at boligverdien kommunen har fått oppgitt fra Skatteetaten er feil, må andels-/aksjeeier selv klage til Skatteetaten. Boligverdien kommunen mottar fra Skatteetaten er beregnet ut fra likningsverdien. Dersom P-ROM (areal), byggeår eller boligtype er feil er skatteetaten klageinstans. Andels-/aksjeeier kan også klage til skatteetaten dersom boligopplysningene er riktige, men boligverdien er feil.

Boligverdien er Skatteetatens anslag på markedsverdi og fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris beregnet av Statistisk sentralbyrå (SSB). Se mer om klage på ligningsverdi på skatteetaten sine nettsider.

Klage til skatteetaten kan sendes elektronisk på:

www.skatteetaten.no

eller pr post til ditt nærmeste skattekontor.

Mer om klage på eiendomsskatt i borettslag kan du lese her: Klagegang eiendomsskatt (PDF)

 

%d bloggere liker dette: