Meny Lukk

Ordinær generalforsamling 2018

Munkerudsletta borettslag vil avholde ordinær generalforsamling torsdag 26.april 2018.

Det vises til borettslagslovens § 7-4: Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle andelseigarane med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp»

Innkalling kommer senere.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om tidspunkt og sted for møtet. Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 31. januar 2018.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen og formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over.

Send inn forslag

Forslag sendes til styreleder i Munkerudsletta borettslag: Gunnar Aanonsen, Brattvollveien 99, 1164 Oslo

eller til styrets epostadresse:  munkerudsletta@styrerommet.net

Valg på generalforsamlingen

Styreleder, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer til styret er på valg ved årets generalforsamling.

Vil du delta i styrearbeidet eller har forslag på kandidater du mener egner seg til å sitte i styret kontakt valgstyret ved Simen Klavenes, Brattvollveien 143, 1164 Oslo pr brev, mail eller telefon; mailadresse klavenes@gmail.com eller mobil 958 41 226

%d bloggere liker dette: