Meny Lukk

Her kan du se tegninger og skisser til ny reguleringsplan

Her kan du se tegninger av forslag til planer for utbygging. Dette er foreløpige skisser. Arbeidet med ny reguleringsplan er godt i gang. Styret vil innkalle til beboermøte så snart vi har fått avklaringer fra kommunen.

takterasse
Eksempel på takterasse.

 

påbygg
Eksempel på påbygg med en ekstra etasje.
Boder
Eksempel på bodløsning.

 

Her er presentasjoner av utkast til reguleringsplan, hvor detaljene kommer fram:

Du kan følge utviklingen i reguleringsplanen her:  Plan- og bygningsetaten, Munkerudsletta borettslag

Mange nye ideer og løsninger.

Styret har det siste året jobbet med å lage et endringsforslag til bebyggelsesplan/reguleringsplan for Munkerudsletta borettslag i samarbeid med arkitektkontoret Gasa. Vi jobber med ideer og nye løsninger som vil øke bokvaliteten og øke områdets attraktivitet. Styret vil legge fram forslag om hvordan et eventuelt felleshus kan utvikles, husene utvides, boder kan tilføres og tomten kan utvikles. Styret har i forbindelse med planene bestilt nye tegninger av alle boligene i 3D. Dette for å lette arbeidet med å visualisere og dokumentere ønskede utbygginger og hvordan planer påvirker borettslaget som helhet. Tegningene vil kunne brukes i søknadsprosesser, prospekter osv. Samtidig vil vi få en oppdatert oversikt over alle husene. Denne jobben er allerede godt i gang.

Hvem bistår oss i arbeidet med å lage bebyggelsesplan/reguleringsplanen?

Styret tegnet høsten 2016 kontrakt med arkitektkontoret Gasa. Oppdraget er å se på:

  • Flere utbyggingsvarianter
  • Alternative løsninger for bodplasseringer
  • Mulig takterrasser
  • Påbygg
  • Felleshus
  • Utvidelse/flere boenheter

Borettslaget har hatt samarbeid med arkitektkontoret Gasa siden 1992/1993. Arkitektkontoret kjenner derfor husene og arkitekturen bedre enn noe annet kontor. Oppstartskostnadene er defor lavere enn om man hadde valgt et annet arkitektkontor.

Det var naturlig å fortsette dette samarbeidet også ved denne endringen av reguleringsplanen. De viktigste momentene for at dette var naturlig var en samlet vurdering av pris og tilgjengelighet.

Hvorfor ny bebyggelsesplan/reguleringsplan?

Generalforsamlingen vedtok i 2014 å godkjenne et sett med boder. Styret gikk til generalforsamlingen med et forslag om boder, fordi det i årene før 2014 var oppført et antall boder flere steder uten at styret hadde mottatt byggesøknader på disse.

I forbindelse med en byggesak ble en av bodene tatt med i søknaden. Plan og bygningsetaten avslo oppføring av bod. Boder som ikke er inntegnet i samsvar med reguleringsplanen av november 2000, og ligger utenfor byggegrensen, vil ikke bli godkjent.

Styret ba etter dette om et møte med plan – og bygningsetaten for å avklare etatens syn på borettslagets behov for nye boder og hvordan de så for seg at dette kunne løses.

Allerede oppførte boder som ikke er oppført i samsvar med gjeldende reguleringsplan ble ansett av etaten å være ulovlig oppført, og det er gitt et rivepåbud på disse.

Resultatet ble at etaten anbefalte oss å iverksette ett arbeid med å foreslå endringer til nåværende plan. De oppmuntret oss til å gå gjennom hele planen for å utrede, og foreslå ytterligere utbygginger.

Det er denne jobben styret har startet på. Plan- og bygningsetaten (PBE) er også involvert i prosessen på dette stadiet.

Boliger i skråningen på sydsiden?

Vi gjør nødvendige avklaringer med PBE før vi går til et beboermøte med utkast til endringer av reguleringsplanen. Avklaringen dreier seg om utnyttelsesgraden og hva som er mulig å få til, hvis borettslaget besluttende organer bestemmer seg for å gå videre med de planene som styret nå arbeider med.

Vi har sendt inn de dokumentene som etaten krever før vi kan avholde et møte med PBE.

Alle prosesser med endringer av bebyggelsesplan/reguleringsplaner er offentlige, og tilgjengelige for alle. Noen tegninger har i denne prosessen blitt offentliggjort i Nordstrand Blad og alt er tilgjengelig på PBE sine sider. En tanke som vi jobber med er om det er mulig å utnytte skråningen sør for borettslaget til en eller flere mulige terrasse hus.

Beboermøte.

Så snart vi er ferdig med dette stadiet i prosessen vil vi kalle inn til et idedugnad/beboermøte hvor ideer, skisser og fabuleringer vil bli presentert. Beboermøtet vil bli beboernes første mulighet til å bli orientert om forslag til endringer i reguleringsplanen.

Det arbeidet Gasa nå utfører for borettslaget vil gjøre det mulig for borettslagets besluttende organer å fatte vedtak om den videre framdrift.

Veien videre.

Etter beboermøtet vil styret legge fram et forslag for generalforsamlingen om endringer. Et vedtak om forslag til endringer i reguleringsplanen vil kreve 2/3 flertall på generalforsamlingen.

Styret har ikke vedtatt noe byggeprosjekt, fordi dette tilhører generalforsamlingens ansvarsområde.

%d bloggere liker dette: