Meny Lukk

Om bygging av boder i Munkerudsletta borettslag

I forbindelse med en byggesak i 2015 ble en av de godkjente bodene tegnet inn i byggesøknaden. Det ble gitt avslag på boden, under henvisning til at boden lå utenfor byggegrensen i reguleringsplanen.

Vi ba derfor om et møte med plan- og bygningsetaten (PBE) og fikk en forhåndskonferanse med saksbehandler for byggesaker i borettslaget. Vi la fram vårt vedtak og vårt syn på behovet for boder. Plan og bygningsetaten var tydelige på at alle boder som ikke er en del av gjeldende reguleringsplan er ulovlig oppført.

Fra referatet fra møtet siterer vi: «Alle boder i borettslaget, frittstående eller i tilknytning til bolig, som avviker fra preaksepterte tegninger knyttet til gjeldende reguleringsplan er søknadspliktige tiltak som er avhengig av dispensasjon fra reguleringsplanen. Eksisterende boder som er søknadspliktige og som er oppført uten at det er gitt tillatelse må fjernes.»

Dette betyr at alle boder som er oppført, uten å være godkjent av Oslo kommune, er det gitt et rivepålegg

 

Mer om bygging av boder kan du lese i infoskrivet her

 

%d bloggere liker dette: