Meny Lukk

Referat fra møte med Oslo kommune om oppføring av boder

I juni deltok styret på et møte med Plan- og bygningsetaten (PBE) der hensikten var å finne en løsning vedrørende utvendige boder som er bygget i vårt borettslag.

Det foreslåtte tiltaket er frittstående uteboder utenfor byggelinje. Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra byggelinje. Frittstående uteboder svekker utrykket til boligene og til nærliggende bebyggelse. Kontakten mellom bebyggelsen og utearealer blir brutt og boligenes hovedform og karakter svekket og utydeliggjort.

Nye tiltak må vise slektskap, og dermed ta hensyn til den eksisterende bebyggelsen. Et vellykket samspill mellom bygninger utført i ulike stilarter eller fra ulike tidsepoker forutsetter at det foreligger klare fellestrekk i proporsjoner, volumer og materialer.

Vi anbefaler derfor at det fremmes en ny plan som innebærer justeringer i eksisterende tegninger til å tilfredsstille dagens krav. Ny plan må ikke dreie seg bare om boder, men vi anbefaler at dere ser på løsninger som inngår i bygningskroppen og ikke frittstående fra eksisterende bebyggelse.
Referatet kan leses i sin helhet her.

%d bloggere liker dette: