Meny Lukk

Borettslagets planer for utbygging

Alle boenheter skal ha en utbyggingsmulighet. På denne siden finner du planene, samt en håndbok for deg som har tenkt å bygge ut boligen.

I utbyggingsplanen står det beskrevet hvilke muligheter som er definert for din bolig, samt spesifikasjoner på hvordan vinduer kan plasseres.

Utbyggingsmulighetene som er beskrevet skal søkes styret, men det finnes også en rekke ikke søknadspliktige aktiviteter.
 
 
 
 

Om søknadsplikt

Tiltakene som beskrives i utbyggingsplanen er alle søknadspliktige i den forstand at man skal søke styret om at man ønsker å sette i gang utbygging. Det varierer hvilke arbeider som er søknadspliktige. Oversikt over hva som er unntatt søknadsplikt finnes i følgende dokumenter:

Hentet fra plan og bygnigsetaten sine sider:

«Det er ikke nødvendig å omsøke alle byggetiltak. Enkelte mindre tiltak er fritatt fra reglene om saksbehandling, jf. plan- og bygningsloven § 20-3. Plan- og bygningsetaten har laget en oversikt over hvilke tiltak dette gjelder. Veilederen omfatter både de tiltak som direkte er unntatt i lov og forskrift, samt enkelte mindre tiltak kommunen selv finner ønskelig å unnta med hjemmel i pbl. § 20-3 f.»

Alle tiltak som fremgår av veilederen kan gjennomføres uten forespørsel til Plan- og bygningsetaten. 

Det er en forutsetning at tiltaket forøvrig er i samsvar med den samlede plan- og bygningslovgivningen (krav stilt i lov, forskrift, gjeldende arealplan, vegloven m.m.). Det presiseres at det er tiltakshavers ansvar å påse at de materielle bestemmelsene er overholdt.

Montering av pipe

Montering av pipe er søknadspliktig, ref. følgende dokument:

%d bloggere liker dette: