Meny Lukk

Avfallshåndtering i Munkerudsletta borettslag

Kildesortering ble innført i Oslo i 2012. Matavfall sorteres i grønne poser, plastemballasje i blå poser, og restavfall i vanlige bæreposer. Alt kastes i samme søppelbeholdere. Grønne og blå søppelposer fås gratis i alle matforretninger.

Les mer om kildesortering på Renovasjonsetatens sider.

 

En visuell guide til kildesortering – hva skal i de forskjellige posene? (pdf) (fra Renovasjonsetaten, Oslo kommune)

Gratis levering av farlig avfall (pdf) (fra Renovasjonsetaten, Oslo kommune)

 

Avfallshåndtering i Munkerudsletta borettslag

 

I. Beholdere som finnes på eget område

–       Søppelbeholdere: Vanlig husholdningsavfall tømmes ukentlig av Renovasjonsetatens. Det går til forbrenning eller deponi. Beholderne skal ikke benyttes for spesialavfall, bygningsavfall, EE-avfall etc.

Tips 1: Fylles til randen, men påse at lokket er på –  unngå «kråkefest». Det er også «noen» som må rydde.

Tips 2: Renovatør plikter ikke å hente «toppen» eller å medta poser, esker og lignende som er hensatt ved siden av.

Papirbeholdere: Papp, papir, drikkekartong. Går til gjenvinning. Beholderne tømmes regelmessig.

     –     Miljøstasjon ved nedre bom (Brattvollveien): Sortering av glass og metall. Går til gjenvinning. Beholderne tømmes regelmessig.    

–      Container for klær/sko ved nedre bom (Brattvollveien): Brukbare og rene klær/sko, pakkes i plastpose. Går til gjenbruk/salg i bruktbutikker v/Frelsesarméen.

–       Kompostbinge ved garasjehuset, nedre plan: Hageavfall.  Hentes av Park- & friluftsetaten. Avfallet males opp og resirkuleres som «grovkompost».

NB: Det har tidligere blitt kastet en del hageavfall på ulike steder ned mot Ljabrudalen og Ljanselva. Dette er ikke lenger tillatt og borettslaget vil kunne bli pålagt av myndighetene å rydde opp i og fjerne slike fyllinger omgående.

–       Søppelcontainer ved nedkjøring til garasjen: I denne legges større husholdningsavfall som ikke får plass i de vanlige søppelbeholderne eller som skal sorteres på andre måter. Containeren holdes låst med fellesnøkkel, tømmes ved behov. Containeren er et fellesgode for oss som bor i hus uten lagringsplass i kjeller og skal bidra til ryddige hager/uteområder.

      NB 1: Containeren er ikke til bruk for avfall fra omfattende oppussing eller fra byggearbeid hvor det skal settes opp avfallsplan. Slikt avfall må leveres direkte av beboer til Grønmo.

      NB 2: Borettslaget betaler for containeren etter vekt og antall tømminger. PC-kartonger ol. SKAL derfor flatpakkes. Fyll containeren fra bunnen så plassen utnyttes effektivt. Det er ikke tillatt å gjensette avfall utenfor containeren. Les også skilt fra avfallsfirmaet A. Bakke & Co som gir klar beskjed om hva som ikke kan legges i containeren.

 

Tips: Vår og høst arrangerer Nordstrandskolenes musikkorps loppemarkeder. Dette blir varslet med lapp i postkassen til alle. Det kjøres egne innsamlingsruter, hvor alle lopper som settes ut på veien (ved huset), blir hentet. Det kan også avtales spesiell henting. Dette er en fin måte å få plass i boder og skap, det koster ingen ting og både kjøper og musikkkorps får nytte av det!

 

II. Beholdere i nærmorådet utenfor borettslaget

–       Grønmo avfallsanlegg: Fra borettslaget tar det ca 6 minutter å kjøre til Grønmo. Privatpersoner får her levere gratis inntil 2,5 m3 avfall mot at dette sorteres i merkede fraksjoner.

Grønmo gjenbruksstasjon,  Sørliveien 1, Tlf. 23 48 36 00.

Åpningstider:

Man.-tor.   0700-1930
Fredag   0700-1630
Lørdag   0900-1400

Tips: Dette er GRATIS. Avfall fra ombygging, oppussing, bordydding o.l. bør leveres direkte hit. 

–       Impregnert treverk: Treverk ble inntil 2001/2002 trykkimpregnert med CCA-salter, men dette selges ikke lenger i byggevarehandelen. Jernbanesviller o.l. er gjerne kreosotimpregnert, som er enda verre. Slikt treverk MÅ IKKE brennes ! Materialer av disse typene leveres til Grønmo.

–       Bruktbo, Østre Aker vei 100, 0596 OSLO tel 2264 5510: Tar i mange tilfeller i mot bygningsdeler som kan brukes om igjen. Tips: Ring først for å sjekke om de aksepterer det du har til overs.

–       EE-avfall: Dette er elektriske artikler, hvitevarer, tele/datautstyr, mobiltelefoner o.l.

Returordninger er etablert slik at de forretninger som selger slike ting, plikter å ta i retur utrangerte enheter. Disse kan også meget enkelt leveres på Grønmo. NB Må ikke kastes i vanlig søppelbøtte eller fellescontaineren!

–       Bildekk: Det gjelder samme regel som for EE-avfall: Leveres der du kjøper dekk.

–       Spesialavfall: Vet du egentlig hva spesialavfall er ? Dette er det verste avfallet, kjemikalier o.l. som ved vanlig «kasting» vil kunne ende i forbrenning og spre seg ut i hverdagsmiljøet vårt og næringskjeden. Slike kjemikalier forekommer på mange steder og i mange produkter, og det er viktig å vite litt om hva som finnes (utviklingen går stadig fremover på dette området). Her nevnes noen hovedgrupper – NB Må ikke kastes i vanlig søppelbøtte eller i fellescontaineren.:

–         Maling, lakk, lim, løsemidler, hobbykjemi o.l.

–         Oljer, frostvæske og annet til bilen

–         Lysrør m/sikring, sparepærer, oppladbare batterier

–         Termostater, gamle elektriske brytere av ulike slag, kondensatorer o.l.

–         Medisiner, kvikksølvtermometre

–         I gamle isolerglassvinduer kan det finnes PCB i fugemassen (gjelder trolig ikke borettslaget vårt).

Miljøstasjoner finnes (blå låste containere) på flere bensinstasjoner hvor spesialavfall kan leveres.
Kilde: Renovasjonsetaten, Oslo kommune

 

 

 

%d bloggere liker dette: