Meny Lukk

Informasjon om eiendomsskatt i Oslo

Styret har mottatt Eiendomsskatteseddel for 2017. I 2016 betalte andelseierne våre kr 85 800,-.

Se skatteseddel her

I år er kravet på kr. 267 198,-. Økningene skyldes både høyere boligverdi og at skattesatsen er økt med 50 %.

Styret har gått igjennom kravet og oppdaget noen feil, for et par er arealet som ligger til grunn for høyt, mens andre har for lavt areal på egen bolig. Den enkelte andelseier må selv ta kontakt med skatteetaten for endringer i kravet. Les om klageadgang i innledningen av skatteseddelen. Klagefristen er 11.april 2017 ved midnatt.

Nesten alle skal betale

I år skal nesten alle betale eiendomsskatt. Det er store og uforklarlige forskjeller. Det er tre andeler som ikke har fått krav, for de resterende andeleierne er kravene fra kr. 385,- til nesten kr. 7 000,- for den andelen som har fått det høyeste kravet.

Her er et dokument som forklarer beregning av eiendomsskatten 

Eiendomsskatt (word)

Om eiendomsskatt, for deg som bor i et borettslag eller et boligaksjeselskap.

I 2016 er det besluttet å innføre eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom i Oslo.

Det settes et bunnfradrag på 4 millioner kroner for boliger og fritidsboliger.

Skattesatsen er på 2 promille.

Hvor finner jeg oppdatert informasjon om eiendomsskatten i Oslo?

På Oslo kommune sine hjemmesider ligger det oppdatert informasjon om eiendomsskatten.

Søk på eiendomsskatt Oslo eller på følgende link: www.oslo.kommune.no/eiendomsskatt

Her vil du også kunne finne beregningsmodeller baser på ligningsverdi som kan gi deg svar på om du får eiendomsskatt eller ikke.

Eiendomsskatt for meg som andelseier i borettslag eller boligaksjeselskap?

Det er borettslaget/boligaksjeselskapet som eier bygningene og tomten. Derfor er det borettslaget/boligaksjeselskapet som må betale skatten. Skatten blir deretter fordelt på de enkelte leilighetene som skal betale skatt. Beløpet kreves inn som en del av felleskostnadene.

Når skal eiendomsskatten betales?

Det er 4 forfall på skattekravet: 27.mars, 26. mai, 25. august og 25. oktober. Forretningsfører vil betale borettslagets skatt, men vil kreve inn beregnet skatt av hver andelseier.

 

%d bloggere liker dette: