Meny Lukk

Vedtekter for Munkerudsletta borettslag

Munkerudsletta borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom(borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette.

Husordensregler for Munkerudsletta borettslag

Disse ordensreglene har til formål å sikre beboerne gode boligforhold og trygge godt naboskap og hygge under ordnede forhold. Det er lagt vekt på størst mulig individuell utfoldelse samtidig som fellesskapet innen borettslaget som helhet bevares. Ordensreglene…