Meny Lukk

Protokoll fra generalforsamling 2020

Her finner du protokollen fra digital generalforsamling i Munkerudsletta borettslag. Avholdt på Obos sin digitale møteplattform 27. april til 5. mai 2020. 0399 Munkerudsletta Borettslag protokoll generalforsamling 2020Last ned Protokollen med saker ligger i det digitale årsmøtet.…

Digital gjennomføring av generalforsamling i 2020

Borettslaget følger de gjeldene reglene for smittebegrensning og vi vil ikke kunne gjennomføre et ordinært årsmøte på Nordstrandhuset 27. april som tidligere varslet. Det ordinære årsmøtet i Munkerudsletta Borettslag vil dermed bli avholdt digitalt ved hjelp av…

Generalforsamling blir 27. april 2020

Det vises til borettslagsloven § 7 og Munkerudsletta borettslag innkaller til ordinær generalforsamling 27. april klokken 19.00 på Nordstrandhuset. (Ikke 7. mai). Saker som skal behandles på generalforsamling må være innsendt innen 31. januar 2020 til munkerudsletta@styrerommet.net, eller…

Ladeanlegg for elbiler er vedtatt

Ekstraordinær generalforsamling i Munkerudsletta borettslag vedtok 13. februar 2019 å gi styret fullmakt til å inngå avtale om etablering av ladeanlegg for elbiler.  Styret innkalte til ekstraordinær generalforsamlingen fordi det haster med å få et forbedret ladeanlegg…

Ordinær generalforsamling 2019

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering…

Protokoll fra generalforsamling 2018

26. april 2018 ble det avhold generalforsamling i Munkerudsletta borettslag. Til sammen var 51 stemmeberettigede tilstede på Nordstrandhuset. Her kan du lese protokollen fra generalforsamlingen 2018 (pdf) Innkalling til generalforsamling med årsberetning og regnskap (pdf) Ved valgene…